Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "" Socjologia wizualna"" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-23 z 23
Tytuł:
Piotr Sztompka. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza
Autorzy:
Szulich-Kałuża, Justyna
Data publikacji:
2020-05-12
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Socjologia wizualna kluczem do (samo)poznania
Visual sociology: the key to (self-)knowledge. Research on young adults’ sartorial choices
Autorzy:
Żuchowska-Zimnal, Gabriela
Data publikacji:
2013-01-01
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
visual sociology
photography
photo-elicitation interview
photographs
young adults
socjologia wizualna
fotografia
wywiad fotograficzny
metody jakościowe
młodzi dorośli
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Socjologia wizualna w praktyce: empiryczne przykłady współpracy socjologów z fotografami
Visual sociology in practice: empirical examples of the cooperation between the sociologists and photographers
Autorzy:
Rogowski, Łukasz
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
socjologia
fotografia
socjologia wizualna
badania wizualne
fotografia społeczna
badania jakościowe
sociology
photography
visual sociology
visual inspection
photograph social
qualitative research
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fotografia socjologiczna – w kierunku reportażu dialogicznego
Sociological Photography: Toward Dialogical Reportage
Autorzy:
Marcysiak, Tomasz
Data publikacji:
2021-11-30
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
reportaż dialogiczny
fotografia
fotoreportaż
socjologia wizualna
fotografia dokumentalistyczna
wyobraźnia wizualna
dialog reportage
photography
photojournalism
visual sociology
documentary photography
visual imagination
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie metod socjologii wizualnej w geograficznych badaniach przestrzeni miejskiej – analiza fotografii wykonanych przez turystów w Łodzi
Autorzy:
Duda, Michał
Data publikacji:
2020-12-30
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
analiza fotografii
socjologia wizualna
turystyka
postrzeganie miasta
przestrzeń turystyczna
photography analysis
visual sociology
tourism
city perception
tourism space
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Chłopska pamięć wojny na przykładzie fotografii Feliksa Łukowskiego
Peasant Memory of the War and the Photography of Feliks Łukowski
Autorzy:
Bogumił, Zuzanna
Data publikacji:
2016-03-21
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Feliks Łukowski
photography
visual sociology
peasant memory
Zamość region
Holocaust
fotografia
socjologia wizualna
pamięć chłopska
Zamojszczyzna
Zagłada
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Praca na Otrycie. Analiza ikonosfery a problem odczytania
Work in Otryt Mountain Hut. Analysis of pictures and their meanings
Autorzy:
Dymarczyk, Waldemar
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Praca
teoria ugruntowana
socjologia wizualna
interpretacja danych
Klub Otrycki
Work
grounded theory
visual sociology
interpretation of the data
Otryt Club
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Constructing memory in urban space: Case of the Bałuty district in Łódź
Konstruowanie pamięci w przestrzeni miejskiej: przypadek dzielnicy Bałuty w Łodzi
Autorzy:
Statucki, Piotr M.
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
pamięć
Łódź
badania miejskie
socjologia wizualna
wizualna teoria ugruntowana
memory
urban studies
visual sociology
visual grounded theory
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Following the Footprints of Edward S. Curtis: A Tale of the Vanishing Race
Śladami Edwarda Curtisa. Opowieść o znikającej rasie
Autorzy:
Kukiełko-Rogozińska, Kalina
Data publikacji:
2020-05-31
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
fotografie ludności rdzennej
First Nations
Indianie Ameryki Północnej
znikająca rasa
socjologia wizualna
photographs of indigenous peoples
Indians of North America
vanishing race
visual sociology
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Co się działo we wsi Chorzów przed plebiscytem? Kościół – przemysł – rolnictwo w perspektywie socjologii wizualnej
What was happening in the Chorzów village before the plebiscite? Church – industry – agriculture in the perspective of visual sociology
Autorzy:
Nowak, Jacek
Wróblewski, Piotr
Data publikacji:
2019-12
Wydawca:
Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Tematy:
everyday life
social institutions
visual sociology
życie codzienne
instytucje społeczne
socjologia wizualna
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Co nowego widać (i dlaczego warto się temu przyglądać)? Uwagi o socjologii wizualnej
WHAT NEW IS THERE TO BE SEEN (AND WHY IS IT WORTH LOOKING AT)? VISUAL SOCIOLOGY
Autorzy:
Frąckowiak, Maciej
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
ETHIC OF RESEARCH
SOCIOLOGICAL NARRATIVE
TECHNOLOGY
VISUAL RESEARCH TECHNIQUES
VISUAL SOCIOLOGY
socjologia wizualna
narracja socjologiczna
technologia
techniki badań wizualnych; etyka badań
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologii wizualnej
Theoretical and methodological foundations of visual sociology
Autorzy:
Szulich-Kałuża, Justyna
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
socjologia wizualna
komunikat wizualny
teoria mimetyczna
fotografia
film
analiza semiotyczna
analiza symboliczna
analiza ikonograficzno-ikonologiczna
analiza treści i zawartości
visual sociology
visual message
mimetic theory
photography
semiotic analysis
symbolic analysis
iconographic-iconological analysis
analysis of contents
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Między nerdem a zawodnikiem – autokreacja wizerunku e-sportowców w mediach społecznościowych na przykładzie Facebooka
Between a nerd and a player – self-creation of thee-sports players’ social media image based on the example of Facebook
Autorzy:
Kinal, Artur
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
e-sports
visual sociology
image creation
social media
e-sport
socjologia wizualna
kreacja wizerunku
mediaspołecznościowe
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zjawisko „fotografii fotografii”, czyli interpretacja zdjęć, które komentują same siebie
Photography’s photography. Interpretation of photographs which discuss themselves
Autorzy:
Frąckowiak, Maciej
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Thomas Struth, fotografia fotografii fotografia postmodernistyczna socjologia wizualna
regulacyjne funkcje fotografii patrzenie „od” obrazu
reklama
fotografia rodzinna
krytyka fotografii
Thomas Struth
"photography’s photography"
postmodern photography
visual sociology
regulative functions of photography
looking "from" picture
advertisement
family photography
photography critic
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Teledysk muzyczny w przestrzeni badań nad edukacją, na przykładzie analizy i interpretacji teledysku do utworu The Last Refugee Rogera Watersa.
Musical Video in Educational Research on the Example of Analysis and Interpretation of The Last Refugee by Roger Waters
Autorzy:
Golonka-Legut, Joanna
Pryszmont-Ciesielska, Martyna
Data publikacji:
2018-06-30
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tematy:
socjologia wizualna
badania nad edukacją
badania jakościowe
kultura popularna
muzyka popularna
teledysk muzyczny
uczenie się nieformalne
visualsociology
educational research
qualitative research
pop culture
pop music
music video
non-formal learning
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wartość natury kreowana na nagrodzonych fotografiach World Press Photo w II dekadzie XXI wieku. Analiza socjologiczna
The Value of the Nature as Constructed in World Press Photos Awarded in the 2010s: A Sociological Analysis
Autorzy:
Błażej, Mariola
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
socjologia wizualna
natura
World Press Photo
socjologia fenomenologiczna
fotografia
visual sociology
nature
phenomenological sociology
photography
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dotyk i wymiana gestów jako element wytwarzania więzi emocjonalnej. Zastosowania socjologii wizualnej i metodologii teorii ugruntowanej w badaniu interakcji zwierząt i ludzi
Touching and gesture exchange as an element of emotional bond construction. Application of visual sociology and grounded theory in the research of human and non-human animals interaction.
Autorzy:
Konecki, Krzysztof
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Interakcje ludzi i zwierząt
socjologia wizualna
nagrania wideo
analiza danych wizualnych i metodologia teorii ugruntowanej intencjonalność
intersubiektywność
ciało
cielesność
dotyk
teoria ugruntowana
asocjacje społeczne, zabawa
Human – animals interaction
visual sociology
video recordings
visual data analysis and grounded theory methodology
intentionality
intersubjectivity
body
corporality
social associacions
play
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-23 z 23

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies